Etengabeko Hobekuntza

Mejora Continua

ISO 9001 arauaren 2015 bertsio berrirako Ikuskaritzaren kudekatea sistemaren egokitzapena


2017_04_04 Inspeccion

Atzo, 2017ko martxoak 3, Ikuskaritzako Kalitate Taldearekin lan bilera bat ospatu genuen. Bere helburura Ikuskaritzak duen Kalitatearen Kudeaketa Sistemaren egoera elkarlanean aztertzea  eta ISO9001:2015 arauaren eskakizun berri edo/eta aldatuekiko egokitzeko aldaketa plana planifikatzen hastea izan zen.

Ekitaldi honen emaitza moduan datorren hilabeteetan garatuko diren laguntza jarduera desberdin batzuk identifikatu ziren. Hauetako lehena bereziki ikuskariei zuzenduriko barne auditoretza formakuntza saio bat izango da.

Datozen jarduerak aldaketa plan hau zehazten doan eran definituko dira.

Hauguztia,  gure hezkuntza sistema hobetzera eta aurreikusi  ditugun emaitzak lortzera eramango gaituen talde lan emankor baten hasiera izatea espero dezagun

Adecuación del sistema de gestión de Inspección a la versión 2015 de la ISO 9001


2017_04_04 Inspeccion

Ayer, 3 de marzo de 2017, desarrollamos una sesión de trabajo con el Comité de Calidad de la Inspección. Su objetivo era analizar conjuntamente el estado de su Sistema de Gestión de la Calidad y empezar a planificar su plan de cambio para adecuarlo a los requisitos nuevos y/o modificados de la ISO 9001:2015. Como resultado de esta sesión hemos identificado algunas acciones de apoyo que se van a llevar a cabo en los próximos meses. La primera de ellas es una sesión formativa dirigida específicamente a inspectores sobre auditorías internas.

Las próximas se especificarán a medida que ese plan de cambio se concrete.

Esperamos que esto sea el comienzo de una fructífera relación de trabajo en equipo que nos lleve a mejorar nuestro sistema educativo y a conseguir los resultados esperados.

PKS prozesuetako arduradun berrientzat formazio jardunaldia


IMG-20170315-WA0006

Atzo, martxoak 15, Euskadiko lanbide heziketa sistemako ikastetxe desberdinetako kudeaketa sistemetan hedaturik dauden prozesuetako  arduradun berriei zuzenduriko formazio jardunaldi bat ospatu zen. Bertan  ikastetxeetako 46 ordezkarik parte hartu zuten.

Aipaturiko jardunaldi honetan, eta Tknikako adituen gidaritzapean, prozesu baten kudeaketan bereizten diren elementu giltzarriak eta berauek diseinatzeko eta kudeatzeko modu zehatzak modu teoriko-praktiko batean landu ziren. Horretarako proposatzen den prozesuen kudeaketa liburuan oinarritu ginen. Aurkezpen metodologiak, talde lan eta dinamikak eta jarduera praktikoekin tartetaku ziren.

Giro lasai  eta elkarlanerako batean, prozesu bat planifikatzeko eta hedatzeko orduan partaideek zituzten eta azaldu dituzten zalantza eta kezkak aztertu eta argitu ziren.

Jardunaldi hau amaitu ostean, partaide guztiek jarduera praktiko bat gauzatu behar dute bere ikastetxeetan eta ikastaroaren antolatzaileei bidali behar diete.

Modu honetan, partaideek, prozesu bat diseinatzeko, planifikatzeko eta hedatzeko   konpetentzia teoriko-praktikoak eskuratu eta eguneratu dituzte.

Orain teoria mailan ezagututakoa praktikan hedatzea dagokigu….Erronka bikaina!!!!!

Jornada de formación para nuevos propietarios de procesos SGP


IMG-20170315-WA0006

Ayer, 15 de marzo, se celebró en Iurreta una jornada de formación dirigida a los nuevos responsables de los diferentes procesos de los sistemas de gestión implantados en los centros del sistema de FP de Euskadi. Asistieron a la misma 46 representantes de los centros.

En dicha jornada, y bajo el liderazgo de expertos de Tknika, se trabajó de forma teórico-práctica una sistemática  para la gestión de los procesos, identificando los elementos clave de un proceso a gestionar y modos concretos de hacerlo, basándonos, como propuesta, en un libro de gestión de los mismos. Se combinaron metodologías expositivas con la realización de trabajo y dinámicas en equipo, junto a actividades prácticas.

En un ambiente distendido y de trabajo colaborativo se plantearon y resolvieron  dudas e inquietudes respecto a la práctica de la gestión por procesos.

Una vez finalizada dicha jornada los participantes deben desarrollar en su centro una actividad práctica que será remitida a los organizadores del curso.

De esta manera, los asistentes han adquirido y actualizado las competencias teórico-prácticas necesarias para la correcta planificación, despliegue y gestión de un proceso de forma que aporte valor al centro.

Ahora llega el tiempo de poner en práctica en el centro lo aprendido…Atractivo reto!!!!!

Agreement signature with Aenor


dscn2138

Today, 28th of february, Tknika’s executive director Iñaki Mujika and the director of the Basque Country’s delegation of Aenor Luz Emparanza have regularized the signature of the agreement of cooperation between both organizations in Tknika.

In this document different activities of collaboration in the field of Continuous Improvement in Management that will be carried out are specified:

 • Development of periodical meetings between Aenor and the Continuous Improvement Area of Tknika to exchange information originated from the audits of the different centers of Vocational Education and Training of the Basque Country.
 • Present the adaptation plan of the 2015 ISO standards version for those centers
 • Present the adaptation of the Processes Management System and Management Integrated System for that version.
 • The fulfillment of formative actions for the responsibles of the centers…

The objective of this collaboration is to keep giving support to the centers in their improvement path.

AENOR-ekin hitzarmen sinadura


dscn2138

Gaurko egunez, otsailak 28, Tknikako Zuzendari Exekutiboa den Iñaki Mujika eta Aenor-eko Euskadiko ordezkaritzako Zuzendaria den Luz Emparanza Tknikan bildu dira eta bi erakundeen arteko lankidetza hitzarmena sinatu dute.

Aipaturiko dokumentuan,  Kudeaketaren Etengabeko Hobekuntza esparruan garatuko diren  lankidetza jarduera desberdinak zehaztu dira:

 • Euskadiko Lanbide Heziketako ikastetxeetan gauzatutako auditoritzetatik eratorritako informazioa elkartzukatzeko helburuarekin, Aenor eta Tknikako Etengabeko Hobekuntza alorraren arteko aldizkako lan bilerak garatzea.
 • Ikastetxe hauentzat ISO arauaren 2015 bertsio berrira egokitze plana aurkeztea.
 • Bertsio berri honekiko, Prozesu bidezko Kudeaketa Sistema eta Kudeaketa Sistema Integratuaren egokitzapena aurkeztea.
 • Ikastetxeetako sistemen arduradunentzako formazio jarduerak gauzatzea…

Hitzarmen honen helburua ikastetxeei bere hobekuntzaren bidean laguntza ematen jarraitzea da.

Firma de acuerdo con AENOR


dscn2138

En el dia de hoy, 28 de febrero, se han reunido en Tknika su Director Ejecutivo Iñaki Mujika y la Directora de la Delegación del País Vasco de Aenor Luz Emparanza y han formalizado la firma de un acuerdo de cooperación entre ambas organizaciones.

En dicho documento se concretan las diferentes actividades de colaboración en el ámbito de la Mejora Continua en la Gestión que se van a desarrollar:

 • Desarrollar reuniones periódicas entre Aenor y el área de Mejora Continua de Tknika para intercambiar información derivada de las auditorías en los centros de Formación Profesional del País Vasco
 • Presentar el plan de adaptación a la versión 2015 de las normas ISO para esos centros
 • Presentar la adecuación del Sistema de Gestión por Procesos y del Sistema Integrado de Gestión a esa versión
 • Realizar acciones formativas para responsables de sistemas de los centros….

El objetivo de esta colaboración es continuar apoyando a los centros en su ruta de mejora

PKSren jabe berrientzat jardunaldia


logo-sgp

Urtarrilan publikatutako transferentzia planaren hedapenarekin jarraituz PKS-ri buruzko prestakuntzarako matrikulazio epea zabaldu dela jakinarazi nahi dizuegu. Matrikula hau gaurtik, otsailak 23tik, martxoaren 3a arte, biak barne, egin daiteke, Tknikaren web orriaren bitartez

PKS jabe berrientzat jardunaldia

Toki berean programa ikus daiteke.

Jardunaldia Iurretan martxoaren 15ean izango da.

Jardunaldi honek barne auditoritzen inguruan gauzatu genuen jardunaldiak izan zuen harrera bikain berdina izango duela espero dugu.

Jornada para nuevos propietarios del SGP


logo-sgpSiguiendo con el despliegue del plan de transferencia comunicado en enero queremos informaros de que se ha abierto el plazo de matriculación para la formación sobre el SGP. Dicha matrícula se puede formalizar desde hoy dia 23 de febrero hasta el 3 de marzo, ambos incluidos, en la página web de Tknika:

jornada para propietarios SGP

Así mismo se puede consultar el programa.

La  jornada se realizará el día 15 de marzo en Iurreta

Esperamos que esta jornada tenga tan buena acogida como la desarrollada sobre auditorías internas

Continuous Improvement Area knowing VET of Holland


foto-de-mertxe-alonso1

A team with people of the Continuous Improvement Area of Tknika and representatives of different VET schools in Basque Country have visited this week several VET centers in Holland. The aim was to know and to share management good practices and the way they have to organize the centers.

The schools have been visited are:

Alfa College, in  Groningen

Da Vinci, in Dordrecht

Aventus, in Apeldoorn

foto-de-mertxe-alonsoIn addition to, a work meeting with representatives of the state level organization  MBO Raad was hold.
Known experiences and made contacts have been very well appreciated and they could be the beginning for potential alliances and medium terms projects.

Etengabeko hobekuntza alorkideak Holandako Lanbide Heziketa ezagutzen


foto-de-mertxe-alonso1

Aste honetan zehar, Tknikako Etengabeko Hobekuntza alorreko kide eta Euskadiko LHko ikastetxeetako ordezkari desberdinez osaturiko lan talde bat Holandako Lanbide Heziketako ikastetxe batzuk ezagutzen izan da.

Honen helburua ikastetxeen antolaketa eta kudeaketa esparruetako praktika hoberen eta berritzaileenak ezagutzea eta elkarrekin  partekatzea izan da, era honetan bi herrialdeetako ordezkariek elkarrengandik ikasteko aukera bikaina izan dugularik

Lan taldeak honako ikastetxeak bisitatu ditu:
Alfa College, Groningen-en

Da Vinci, Dordrecht-en

Aventus, Apeldoorn-en

foto-de-mertxe-alonsoHonez gain MBO Raad Holandar estatu mailako erakundeko ordezkariekin probetxuzko lan bilera bat ere gauzatu dute.

Lan talde honek era oso baikorrean baloratzen ditu bai ezagututako esperientzia eta praktika onak, bai epe ertain batean ahalezko aliantza eta proiektuak  bideratu ditzazketen izandako harreman eta kontaktuak ere.

El área de Mejora Continua conociendo la Formación Profesional de Holanda


foto-de-mertxe-alonso1

Un grupo formado por personas del área de Mejora Continua de Tknika y  representantes de varios centros del País Vasco han visitado durante esta semana varios centros de Formación Profesional en Holanda. El objetivo ha sido conocer y compartir de primera mano buenas prácticas de gestión y organización de los centros.

El equipo ha visitado los siguientes centros:
Alfa College, en Groningen

Da Vinci, en Dordrecht

Aventus, en Apeldoorn

foto-de-mertxe-alonsoAdemás, ha mantenido una reunión de trabajo con representantes de la organización de ámbito estatal MBO Raad.

El equipo valora muy positivamente tanto las experiencias conocidas como los contactos realizados que pueden dar lugar a potenciales alianzas y proyectos a medio plazo.

Internal audits ISO 9001: 2015 training day


20170118_091717

Past wednesday, 18th of January, 24 responsibles of the management systems of the Vocational Training in Euskadi took part in a training day carried out in Iurreta.

During this training day, being the experts of Tknika the leaders, a theoretical-practical way to carry out internal audits was worked, as well as the new perspectives and changes that have been proposed in the new version of the standard and potential ways to deal with those aspects in the management of an internal audit. Presentations were combined with the development of different tasks and group dynamics

In an easy environment and working collaboratively different questions and concerns were brought up regarding internal audits and changes of the last version.

Once finished the meeting, the responsibles who took part have to develop in their own institution a practical activity that will be send to the course managers.

Developing this practical activity, the participants update the theoretical-practical competences that are needed to be able to planificate and implement an internal audit based on the new version of the standard, providing value to the center.

This meeting is going to be repeated soon with a second group. You will have more news soon.

ISO9001:2015 barne auditoretzak formazio jardunaldia


20170118_091717

Atzo, urtarrilak 18, Euskadiko lanbide heziketa sistemako ikastetxe desberdinetako kudeaketa sistemen arduradunei zuzenduriko formazio jardunaldi bat ospatu zen. Bertara, beste horrenbeste ikastetxetako 24 ordezkarik parte hartu zuten.

Aipaturiko jardunaldi honetan, eta Tknikako adituen gidaritzapean, barne auditoretzak gauzatzeko sistematika, arauaren bertsio berriak dakarzkien enfoke edo ikuspegi  berriak eta aldaketak eta kudeaketa esparru hauei barne auditoretzaren testu inguruan  erantzuna emateko aukera potentzial desberdinak modu teoriko-praktiko batean landu ziren. Aurkezpen metodologiak talde lan eta dinamikekin tartetaku ziren.

Giro lasai  eta elkarlanerako batean, barne auditoretza gauzatzeko orduan sortzen diren eta bertsio berriaren aldaketen inguruan sortu diren partaideek zituzten eta azaldu zituzten zalantza eta kezkak aztertu eta argitu ziren.

Jardunaldi hau amaitu ostean, partaide guztiek jarduera praktiko bat gauzatu behar dute bere ikastetxeetan eta ikastaroaren antolatzaileei bidali behar diete.

Modu honetan, partaideek, arauaren bertsio berrian oinarritutako eta ikastetxeari balioa eransten dion barne auditoretzak planifikatzeko eta hedatzeko  bere konpetentzia teoriko-praktikoak eguneratzen dituzte.

Epe laburrean jarduera hau talde berri batekin errepikatuko da.

Adi egon. Laister izango duzue gure berri.

Jornada de formación auditorías internas ISO 9001:2015


20170118_091717Ayer, 18 de enero, se celebró en Iurreta una jornada de formación dirigida a los responsables de los sistemas de gestión de los diferentes centros del sistema de FP de Euskadi, Asistieron a la misma 24 representantes de otros tantos centros.

En dicha jornada, y bajo el liderazgo de expertos de Tknika, se trabajó de forma teórico-práctica una sistemática  para la realización de auditorías internas así como los nuevos enfoques y cambios que se proponen en la nueva versión de la norma y potenciales modos de abordar dichos ámbitos de gestión en una auditoría interna. Se combinaron metodologías expositivas con la realización de trabajo y dinámicas en equipo.

En un ambiente distendido y de trabajo colaborativo se plantearon y resolvieron dudas e inquietudes respecto a la práctica de la auditoría interna y los cambios en la nueva versión.

Una vez finalizada dicha jornada los participantes deben desarrollar en su centro una actividad práctica que será remitida a los organizadores del curso.

De esta manera, los asistentes actualizan las competencias teórico-prácticas necesarias para la correcta planificación y ejecución de una auditoría interna basada en la nueva versión de la norma y que aporte valor al centro.

En breve se replicará esta jornada con un segundo grupo. Pronto tendréis más noticias.

A %d blogueros les gusta esto: