Etengabeko Hobekuntza

Mejora Continua

Resultados en calidad – Kalitate arloko emaitzak

Ahora que he estado revisando un poco la información general del Blog me he dado cuenta de que en la información general, aquí a tu derecha, salen los resultados de calidad que teníamos hace dos años. ¿Cuáles tenemos ahora? Los resultados a 20 de diciembre de 2010 son estos:

Emaitzak kalitatean Resultados Calidad 20-12-2010

Azken bolada honetan BLOGaren informazio orokorra berrikusten ibili naiz, eskuinean duzun hori, eta konturatu naiz orain dela bi urteko emaitzak azaltzen direla, kalitateari dagozkion emaitzaz ari naiz. Ze emaitzak ditugu orain? Goiko horiek dira 2010eko Abenduaren 20koak.

Asko aurreratu al dugu?

Bada, dauzkagu 2 zillarrezko Q(400 puntu EFQM) eta Urrezko Q (500 puntu EFQM) bat gehiago, ISO 9.001 bat gehiago; 5 ikastetxek gehiago lortu dute ISO 14001 eta 6 zentru gehiago Ekoscan ziurtagiria; etalehen aldiz baditugu ikastetxe batzu, 5 alegia, OSHAS 18001 ziurtagiriarekin. Azkenik 2 ikastetxek IiP (Investorsin People) ziurtagiria alboratzea erabaki dute eta jarraitzen dutenen artean beste bi ikastetxek kalifikazio gorena lortu dute (CHOICE) estandar honetan.

Nere ondorioa da Prebentzioan eta Ingurugiroan badugula nahikoa aukera hobekuntzarako; kalitateari dagokionez kudeaketa sisteman iruditzen zait daukagula aukera, ziurtagiri kopuruan baino, honetan kasik topean bait gaude. Eta hori da, hain zuzen ere, egiten ari garena PKSrekin. Nere ustez, kalutatearen emaitzen adierazleetan isladatu egin behar dugu hori; izan ere PKSren ezarpena 2008ko 3 estrategietako bat izan zen. Uste dut adierazle berri hau behar dugula sartu: zenbat ikastetxek ezarri duten PKS sistema bat  eta ondoren ziurtatu ISO arauaren arabera.

¿Hemos avanzado mucho?

Tenemos 2 Q de plata (400 puntos EFQM ) y 1 Q de oro(500 puntos EFQM),  1 ISO 9.001 más, 5 centros más han obtenido la ISO 14.001 y 6 centros más la certificación Ekoscan y por primera vez tenemos centros (5) con la certificación de Prevención OSHAS 18001. Finalmente 2 centros que han dejado la certificación IiP (Investos in people) mientras otros 2 de los que la han mantenido han alcanzado la máxima calificación (CHOICE) en este estándar.

Mi conclusión es que tenemos un buen margen de mejora en medioambiente y prevención; en cuanto a calidad el margen de mejora está en el sistema de gestión no tanto en el número de centros certificados donde estamos ya prácticamente en el tope. Y eso es lo que estamos haciendo con el SGP; en mi opinión, la implantación de un SGP en los centros, que era una de las 3 estrategias 2008  debemos reflejarla de alguna forma en los indicadores de resultados de calidad; creo que debemos introducir el indicador con el número de centros que han implantado y certificado su SGP contra la norma ISO 9.001.

Kike

Comments are closed.

A %d blogueros les gusta esto: