Etengabeko Hobekuntza

Mejora Continua

Comienza el SIG3

KSI3

Datorren asteazkenean, hilak 14ean SIG3/KSI3 (Prozesu bidezko Kudeaketa Sistema Integratua) sareak bere ibilbideari hasiera emango dio.

Modu honetan, 2007-08 kurtsoan SIG1ek egindako ibilbideari jarraipena emango dio; lehenengo sare hark sistema diseinatu eta 5 ikastetxetan ezarpen pilotua burutu zuen.

Aurrekariak

Behin SIG1ek sistema baliozkoa frogatu ondoren, 2009ko otsailean 12 ikastetxek osatutako sare berri bat abian jarri zen, SIG2. Talde honek bere eginkizuna kurtso honetan amaituko du, barne – ikuskapen bati berme osoz aurre egiteko moduan sistema ezartzeko erronkarekin. Orain hasiko dena, ondorioz, SIG/KSI proiektuaren hirugarren edizioa dugu.

Helburua eta Plana

Sare honen helburua aurrekoaren berdina izango da: Partaideen ikastetxeetan ISO 9001 (kalitatea) eta ISO 14001 (ingurumena) arauen eta OHSAS 18001 (laneko segurtasun eta osasuna) estandarraren betekizunei erantzungo dien kudeaketa sistema ezartzea. Ezarpena nahikotzat joko da baldin eta ikastetxe hauei gutxienik barne ikuskapenak burutzea ahalbidetzen badie.

Horretarako eta parte hartuko duten ikastetxe guztiek ISO 9001ean ziurtatutako sistemak eta ingurumenaren kudeaketan aurretiko ibilbidea eginik dutela kontuan hartuta (Ekoscan, ISO 14001), bi urteko iraupena izango duen proiektua aurreikusi da, non bi hilabetez behin dokumentazioaren egokitzapenerako eta ezarpenerako bilerak burutuko diren.

Oinarrian, proiektuak honako etapak izango ditu:

SIG3

El próximo miércoles día 14 inicia su andadura la red SIG3/KSI3 (Sistema integrado de Gestión por procesos).

Continúa así, el camino iniciado en el curso 2007-2008 por la red SIG1 que diseñó el sistema, su documentación y realizó la implantación del sistema como experiencia piloto en 5 centros.

Antecedentes

Una vez validado el sistema en la red SIG1, en febrero de 2009 se puso en marcha una nueva red de 12 centros (SIG2) que completará su tarea este curso, con el objetivo de lograr un nivel de implantación que garantice el afrontar una auditoría interna con garantías. Es ésta, por tanto, la tercera edición del proyecto SIG/KSI.

Objetivo y Plan de Trabajo

El objetivo de esta red será idéntico al de la anterior: Implantar en los Centros participantes un sistema integrado de gestión por procesos que responda a los requisitos de las normas ISO 9001 (calidad) e ISO 14001 (gestión ambiental), así como a los del estándar OHSAS 18001 (gestión de seguridad y salud en el trabajo). Esta implantación se considerará suficiente en tanto permita a los centros someter su sistema a auditorías internas, al menos.

Para ello y dado que los centros integrantes cuentan con sistemas de gestión por procesos ya certificados en ISO 9001 y una cierta trayectoria en gestión ambiental (Ekoscan, ISO 14001), se ha previsto un proyecto de dos años de duración con reuniones bimensuales en las que se irán abordando las oportunas etapas de adecuación documental e implantación.

Básicamente, el proyecto constará de las fases de:

Azpiegitura eta baliabideak

Proiektuaren garapenerako, sareak ondorengoak barne dituzten baliabideak erabili ahal izango ditu:

 • Agentziaren kolaboratzaile batek sarearen koordinazioa eramango du.
 • Bilerak IEFPS Iurreta GLHBIn burutuko dira, asteazkenetan eta lehen ikasturte honetan SIG2 taldearekin egutegia partekatuko dute, nagusiki.
 • Materialen partekatzerako, bileren kudeaketarako (deialdiak, aktak), zalantzen argibideetarako eta abarrerako eratutako webgunea erabilgarri izango du.
 • Interesa duten ikastetxeei lege-betekizunen eguneratzerako soluzio baterako sarbidea emango zaie, Agentziak hornitzailearekin adostutako baldintzetan.
 • Era berean, Agentziak SIG1 proiektuaren barruan garatutako “Eragiketen Kontrol”erako aplikazio informatikorako sarbidea emango zaie hala nahi dutenei; erreminta honen erabilera eta mantenimentua Agentziak ezarritako irizpideen araberakoa izango da, dagokionean erabiltzaileei azalduko zaien moduan.

Konpromisoak

Kudeaketa Sistema Integratuaren ezarpenaz gain, sare honetan parte hartuko duten ikastetxeek hari dagokion elkarlanerako konpromisoa berea egingo dute, honek, gurutzatutako barne-ikuskapenak edota Eragiketen Kontrolerako erreminta informatikoaren ezarpenean laguntzea ere barne hartu ahal izango duelarik.

Parte hartuko duten ikastetxeak

SIG3/KSI3 sare honetan parte hartuko duten ikastetxeak honakoak dira:

Infraestructura y recursos

Para el desarrollo del proyecto, se va a poner a disposición de la red un conjunto de recursos que comprenden:

 • La coordinación de la red a cargo de un colaborador de la Agencia.
 • Las reuniones se celebrarán en el IEFPS Iurreta GLHBI, los miércoles y en este primer curso compartirán calendario (básicamente) con la red SIG2.
 • Se dispondrá de un sitio web creado al efecto para la compartición de material, gestión de reuniones, convocatorias, actas, resolución de dudas…
 • Se facilitará acceso a los centros interesados a una solución para la actualización de requisitos legales, en las condiciones acordadas con el proveedor por la Agencia.
 • Del mismo modo, se proveerá acceso a la aplicación informática desarrollada por la Agencia dentro del marco de SIG1 para el “Control operacional”; el uso de esta herramienta y su mantenimiento se harán conforme a las directrices establecidas por la Agencia y comunicadas a los posibles usuarios.

Compromisos

Además de la implantación en los centros del sistema integrado de gestión, los centros integrantes asumirán el compromiso de colaboración inherente al trabajo en red, que podrá incluir la participación en auditorías internas cruzadas o la participación en la extensión de la implantación de la herramienta de control operacional.

Centros participantes

Los centros que van a formar parte de esta red SIG3 son:

 • IEFPS TARTANGA GLHBI
 • IEFPS ZORNOTZA GLHBI
 • IES (ITS) CONSTRUCCIÓN (ITB) BHI VITORIA
 • IES TXURDINAGA-ARTABE BHI
 • CPES DIOCESANAS BHIP
 • CPEIPS IRUNGO LA SALLE HLBHIP

Utzi zure komentarioa | Deja tu comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s