Etengabeko Hobekuntza

Mejora Continua

Misioa | Misión

.

HoBe Egitekoa

Gure egitekoa  Euskadiko Lanbide Heziketako sistemaren bikaintasunarentzat lagungarri izatea, ikastetxeei beren garapenean eta beren helburuak lortzen lagunduta.

Lehentasunezko hiru premia identifikatu ditugu ikastetxeak kudeatzeko esparruan:

 1. Erraztea LHko ikastetxeetan gertatzen ari diren eraldaketei lotutako hobekuntza-planak (estrategia berriak, hedatzeko antolamolde berri egokiak, prozesu berriak, ISO arauen bertsio berriak, EFQM eredua, arduradun berriak…) aztertzen, lehenesten eta definitzen.
 2. Belaunaldi-txandaketaren kudeaketan laguntzea: aldaketak ikastetxeak kudeatzeko oinarrizko postuetan, sistemarentzat oro har eta ikastetxe bakoitzarentzat bereziki ezagutza galtzeko arriskua, ezagutzaren kudeaketa, prestakuntza arduradun berrien kudeaketaren esparruan.
 3. Laguntza ikastetxeen berrikuntzan eta hobekuntzan eta horien kudeaketan.

Horregatik, 2016-2017eko ikasturte honetarako, LHko IV. Euskal Planean definitutako estrategiarekin bat etorrita, ondorengo zerbitzuak emango dizkiegu gure ikastetxeei :

TKLEAN

 • Ethazi-Lean Proiektua
 • TkLean prozesuetan

PROZESUEN BIDEZKO KUDEAKETA-SISTEMA (PKS-KSI)

 • SIG5 sarea.
 • PKS eta KSI 2015eko aldaketetara egokitzea (ISO).
 • Prozesuen jabeekin jardunaldiak.
 • Ikastetxeen bisita eskaereei erantzutea.
 • PKS ikasteko baliabideak.
 • KSI ikasteko baliabideak.

KUDEATZEKO, AUTOEBALUAZIORAKO ETA  HOBEKUNTZARAKO HOBBIDE EREDUA

 • Ikastetxeen autoebaluazioari laguntza ematea
 • Ikastetxeen diagnosiak egiteko laguntza ematea
 • Hobbide ikasteko baliabideak

PRAKTIKA ONAK

 • Lanbide Heziketako ikastetxeetan praktika onak antzemateko eta kudeatzeko metodologia
 • Praktika onen aurkezpena

Misión HoBe

La misión del área de Mejora Continua es contribuir a la excelencia del Sistema de Formación Profesional de Euskadi apoyando a los centros en su propio desarrollo y en el logro de sus objetivos.
Hemos identificado tres necesidades prioritarias en el ámbito de la gestión en los centros:
 1. Facilitación para el análisis, priorización y definición de planes de mejora asociados a las transformaciones que se están produciendo en los centros de FP (nuevas estrategias, nuevas estructuras organizativas adecuadas para su despliegue, nuevos procesos, nuevas versiones de las normas ISO, modelo EFQM nuevos responsables, …)
 2. Apoyo en la gestión del relevo generacional: cambios en los puestos clave para la gestión de los centros, riesgo de pérdida de conocimiento para el sistema en general y para cada centro en particular, gestión del conocimiento, formación en el ámbito de la gestión de los nuevos responsables.
 3. Apoyo en la innovación y mejora de los centros y de su gestión.

Por ello, para el presente curso 2016-2017, en alineación con la estrategia definida en el IV Plan Vasco de FP, prestaremos a nuestros centros los siguientes servicios:

TKLEAN

 • Proyecto ETHAZI-LEAN
 • Lean en procesos

SISTEMA DE GESTIÓN POR PROCESOS (SGP+SIG)

 • Red SIG5
 • Adecuación SGP y SIG a cambios 2015 (ISO).
 • Jornadas con propietarios de procesos.
 • Visitas a los centros bajo demanda.
 • Recursos de aprendizaje SGP.
 • Recursos de aprendizaje SIG.

MODELO DE GESTIÓN, AUTOEVALUACIÓN Y MEJORA HOBBIDE

 • Apoyo a la autoevaluación de los centros.
 • Apoyo en el diagnóstico de los centros
 • Recursos de aprendizaje Hobbide

BUENAS PRÁCTICAS

 • Metodología para la detección y gestión de las buenas prácticas en los centros de Formación Profesional.
 • Presentación de buenas prácticas.

Utzi zure komentarioa | Deja tu comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s