Etengabeko Hobekuntza

Mejora Continua

Pertsonak | Personas

HoBe

HoBe 1 fondo negro

.

Lanbide Heziketako ikastetxeei eskaintzen dien laguntza-jarduerak koordinatzeaz eta kudeatzeaz arduratzen da HoBe taldea.

.


.
El equipo HoBe es el encargado de coordinar y gestionar las actividades de apoyo que se ofrecen a los centros de Formación Profesional.

Langileak | Personal


Mertxe Alonso Arratibel

Mertxe

16-17 ikasturtetik Etengabeko Hobekuntzako Arloan“ zuzendaria. 13-14ko ikasturtean Tknika-ren zati izatera pasa da, “Etengabeko Hobekuntzako Arloan“ dinamizatzaile gisa.

12-13ko ikasturtean Agentziako Kalitate Arloko laguntzaileen taldean hartu zuen parte, Hobbide berrikusi eta gaurkotzeko ekipoan eta EFQMren aldaketatik abiatuz.

Kalitate arduraduna izan da Zornotza GLHBIn 2001. urtetik 2013ra arte, ikastetxe horretan ISO 9000 eta Ekoscan ziurtagiriak, EFQM kudeatzeko eredua, Guneka proiektua, “Investor in People“ araua eta sistemen integrazioa ezartzeko prozesuan liderrak izan diren ekipoetako partaide gisa.

Euskalit-eko ebaluatzaileen klubeko partaidea da 2002. urtetik aurrera eta EFQM kanpo ebaluazioetan hartu du parte, ekipoetako kide gisa, senior gisa, kontraste-zerbitzuetan eta kudeaketa aurreratuaren diagnostikoetan.


Harremanetarako:

 • e-Mail: malonso@tknika.eus
 • Tel.: 688.634.745

Directora del Área de Mejora Continua  desde elcurso 16-17.

En el curso 13-14, entra a formar parte del Área de Mejora Continua de Tknika, como dinamizadora.

Durante el curso 12-13 participó en el grupo de colaboradores del Área de la Calidad de la Agencia dentro del equipo de revisión y actualización de Hobbide, a partir de la modificación de EFQM.

Ha sido responsable de Calidad en el IEFPS Zornotza GLHBI desde el año 2001 hasta 2013, como componente de los equipos que han liderado la implantación en este centro de las certificaciones ISO 9001 y 14001, del modelo de gestión EFQM, del proyecto Guneka, la norma Investor In People y la integración de sistemas.

Forma parte del club de evaluadores de Euskalit desde el año 2002 habiendo participado en evaluaciones (EFQM) externas como parte de los equipos, como senior de los mismos, en servicios de contraste y en diagnósticos de gestión avanzada.

Juan Ramón Errasti

2008ko irailetik aurrera Etengabeko Hobekuntza Arloko dinamizatzailea da Tknikan eta, dinamizazio-jarduerez gain, haren eskuduntzaren eremuan aplikatutako ikerketa-jarduerak gauzatzen ditu.

Argitalpen desberdinetan eman du laguntza.

 • Marketin Esku liburua. Lanbide heziketako ikastetxeetan marketina kudeatzeko gida
 • Praktika komunitateak sortzeko eta kudeatzeko gida.

“Urola Ikastola Azkoitia-Azpeitia“ Institutuan, Filosofia eta Etika-ko irakasle gisa, eman zion bere jarduera profesionalari hasiera.

1992-03 ikasturtetik 1997-98 ikasturtera bitartean ikastetxeko Ikasketa buru funtzioak bete zituen.

1999-00 ikasturtetik 2004-05 ikasturtera bitartean, Kalitateko arduradun gisa aritu izan zen ikastetxe horretan lanean eta proiektu desberdinetan parte hartu zuen: EFQM autoebaluazioak; EFQM memoriaren idazketa eta zilarrezko Q-a; Kalitate Sistemaren (ISO 9000) diseinua, ezartzea ea ziurtatzea; autogestionatutako unitateetan – eskola txikiak- oinarritutako antolaketa-egitura bat ezarri eta diseinatzeko prozesua (GUNEKA).


Juan Ramon

Desde setiembre de 2008 es dinamizador del Área de Mejora Continua de Tknika, donde, además de las actividades de dinamización, desarrolla tareas de investigación aplicada en el ámbito de su competencia.

Ha colaborado en la redacción de diferentes publicaciones:

 • Manual de Marketing. Guía para la gestión del marketing en los centros de Formación Profesional.
 • Manual para crear y gestionar comunidades de práctica.

Comenzó su actividad profesional en el Instituto Urola-Ikastola Azkoitia-Azpeitia como profesor de Filosofía y Ética.

Desde el curso 1992-93 hasta el curso 1997-98 ejerció funciones de Jefe de Estudios.

Desde el curso 1998-99 hasta el curso 2004-05 trabajó como Responsable de Calidad en el mismo centro y contribuyó a la mejora de su gestión liderando y participando en diferentes proyectos: Autoevaluaciones EFQM; Diseño, implantación y certificación del Sistema de Calidad (ISO 9000); Memoria EFQM y Q de plata; Diseño e implantación de una estructura organizativa basada en unidades autogestionadas –miniescuelas- (GUNEKA).


Contacto:

 • e-Mail: jrerrasti@tknika.eus
 • Tel.: 688.880.943

.

Xabier Ostolaza Marín

foto-redonda-xabier2016ko irailetik aurrera Etengbeko Hobekuntza Arloko Dinamizatzailea da Tknikan

2001-2002 ikasturtetik SAREKAn, 2005-2006tik 2010-2011 ikasturtera Lanbide Heziketako Kalitaterako eta Gaitasuna Ebaluatzeko Euskal Agentzian, eta 2010-2011tik 2013-2014 ikasturtera Luxenburgoko Lankidetza Agentzian LuxDev kudeaketa estandarren ezarpenerako laguntza ematen, Lanbide Heziketaren Sistema hobetzeko proiektuak sustatzen eta garatzen:

 • ISO: Z2 sarean, INATEC-eko ikastetxeen sarean  (Nicaragua) ISO 9001 araua ezarri eta ziurtagira eskuratzeko laguntza ematen.
 • EFQM: Memoriak (Zilarrezko Q-ak) idazteko laguntza ematen
 • GUNEKA: eskola txikietan  oinarritutako  antolaketa egitura ezartzeko GUNEKA2 sarean laguntza ematen.
 • INVESTORS IN PEOPLE: IIp2 sarean laguntza ematen, estandarra ezartzeko  eta ziurtagiria lortzeko
 • PKS (Prozesuka Kudeaketa Sistema): diseinua eta ezarpenerako laguntza ematen.
 • HOBBIDE (Kudeaketa, Autoebaluazio eta Hobekuntzarako Eredua): diseinua eta ezarpenerako laguntza ematen.

Hezkuntzan Lizentziatua, 1978-79 ikasturtean, lan jarduera Galdakaoko Andramari Lanbide Heziketa Ikastetxean izan zuen, elektronika tailerreko maisu bezala, eta 1984-85 ikasturtean Getxoko Fadura Lanbide Heziketa Ikastetxean behin betiko lanpostua lortu zuen.

1997-98 ikasturtetik  ikastetxe honetan Kalitate Arduraduna izan da kudeaketaren hobekuntzan partaide izanik, proiektu ezberdinetan parte hartuz eta arduraduna izanik: EFQM autoebaluazioak, Kalitate Sistemaren (ISO 9000) diseinua, ezarpena eta ziurtagiria lortzen, eskola txikietan oinarritutako antolaketa ereduaren diseinua eta ezarpena (GUNEKA) , Zilarrezko Q-a lortzeko EFQM memoria idazten, pertsonen kudeaketarako estandar baten ezarpena eta ziurtagiria lortzen (Investor in People),…


Harremanetarako:

 • e-Mail: xostolaza@tknika.eus
 • Tel.: 688.618.350
Desde setiembre de 2016 es dinamizador del Área deMejora Continua de Tknika

Facilitador para la implantación de estándares de gestión desde el curso 2001-2002 en SAREKA, desde el curso 2005-06 hasta el curso 2010-11 en la Agencia Vasca para la Evaluación de la Competencia y la Calidad de la Formación Profesional en el Área de la Calidad y desde el curso 2010-11 hasta el curso 2013-14 en la Agencia de Cooperación Luxemburguesa LuxDev promoviendo y desarrollando proyectos orientados a la mejora del Sistema de Formación Profesional:

 • ISO: facilitación en la red Z2 y en la red de centros del INATEC (Nicaragua) para la implantación y posterior certificación en la norma ISO9001
 • EFQM: facilitación para la redacción de las Memorias (Q de Plata)
 • GUNEKA: facilitación en la red GUNEKA2 para la implantación de una estructura organizativa basada en unidades autogestionadas (miniescuelas)
 • INVESTORS IN PEOPLE: facilitación en la red IiP2 para la implantación y certificación del estándar
 • SGP (Sistema de Gestión por Procesos): diseño y facilitación para la implantación
 • HOBBIDE (Modelo de Gestión, Autoevaluación y Mejora): diseño y facilitación para la implantación

Licenciado en Educación, en el curso 1978-79, comenzó su actividad profesional en el Instituto de Formación Profesional Andramari de Galdakao como maestro de taller de electrónica para obtener, en el curso 1984-85, plaza definitiva en el Instituto de Formación Profesional Fadura de Getxo.

Desde el curso 1997-98 trabajó como Responsable de Calidad en el mismo centro y contribuyó a la mejora de su gestión liderando y participando en diferentes proyectos: autoevaluaciones EFQM; diseño, implantación y certificación del Sistema de Calidad (ISO 9000); diseño e implantación de una estructura organizativa basada en unidades autogestionadas –miniescuelas- (GUNEKA); redacción de la memoria EFQM para la obtención del reconocimiento “Q de plata”; implantación y certificación de un estándar para la gestión de personas (Investors in people)…

.

Kolaboratzaileak | Colaboradores

Fernando Delgado Hidalgo

13-14ko ikasturtean Tknika-ren zati izatera pasa da, “Etengabeko Hobekuntzako Arloan“ kolaboratzaile gisa.

Bidasoa Institutuan kalitate-arduradun izan zenean, 1990. hamarkadaren hasieran, ISO ezartzeko lehen sareetan egin zuen lan, eta Lanbide Heziketako ikastetxeetan kalitate-ereduak eta kudeaketa-proiektuak (ISO, EFQM, Guneka, Investors in People…) hedatzen lagundu zuen.

Euskal Agentzia sortu zenetik, kalitate-kudeaketa arloan kolaboratzaile-lanak egiten jarraitzen du.

FernandoEn el curso 13-14, entra a formar parte del Área de Mejora Continua de Tknika, como colaborador.

Como responsable de calidad en el Instituto Bidasoa a comienzos de los 90, trabaja en las primeras redes de implantación de la ISO y colabora en la extensión de modelos de calidad y proyectos de gestión (ISO, EFQM, Guneka, Investors in People…) en los centros de Formación Profesional.

Desde la creación de la Agencia Vasca, continua su labor como colaborador en el área de gestión de calidad.


Contacto:

 • e-Mail:fdelgado@tknika.eus
 • Tel.: 680.823.965

.

José Miguel Fernandez Novo

foto-redonda-josemi16-17 ikasturtean Tknikako Etengabeko Hobekuntza Arloan kolaboratzaile gisa hasi da.

2002tik Eibarko Armeria Eskola Ikastetxean hainbat zuzendaritzako erantzukizunetan jardun du, hala nola Idazkaria, Elektrizitate Departamenduko burua eta Zuzendari Ordea.

2005-06 ikasturtean, parte hartu du EFQM-ko Memoria erredaktatzeko taldean, zilarrezko Q-a eskuratu zelarik.

10-11 ikasturtean  Marketinaren kudeaketa EHEAko LHko ikastetxeetan  ezartzeko taldean parte hartu du, Tknikaren koordinazioarekin.

Era berean, 11-12 ikasturtean estatuko MEC-eko dirulaguntzarekin gauzatu zen Heziketa Marketin Proiektuaren dinamizatzaile aritu da, non Estatuko hainbat ikastetxe parte hartu zuten.

Betidanik Gelako Metodologian eta ikaste prozesuan interesaturik dagoela, KEI-IVAC institutuarekin batera Elektrizitate eta Elektronikako familiako Heziketa Zikloen Oinarrizko Kurrikuluma Diseinuetan parte hartu du koordinatzaile.

Kalitate-arduraduna da Armeria Eskola ikastetxean 2009 tik. Harrez geroztik KSI-SIG 2. Sarean parte hartu du, Kudeaketa Sistema Integratuaren ezarpena ikastetxean ezartze-taldea lideratuz.

Harremanetarako:

 • e-Mail:jmfernandez@tknika.eus
 • Tel.: 669225912
En el curso 16-17, entra a formar parte del Área de Mejora Continua de Tknika, como colaborador.

Desde el año 2002 ha ejercido diversas responsabilidades  directivas en  el Centro Armeria Eskola de Eibar: secretario, Jefe de Departamento de Electricidad  y Vicedirector. En el curso 2005-06, participa en el equipo de redacción de la Memoria EFQM, con la que se logra la Q de plata para el centro.

En el curso 10-11 entra a formar parte del Equipo de implantación de la gestión del Marketing en centros de FP de la CAPV, liderado por Tknika,  asumiendo el curso 11-12  coordinación y dinamización  del proyecto sobre Marketing Educativo presentado al MEC, en el que además de Tknika y Armeria Eskola participan centros de varias comunidades autónomas.

Muy interesado desde siempre en los aspectos metodológicos y de aprendizaje en el aula, ha colaborado con el KEI-IVAC en los desarrollos curriculares de los ciclos formativos de la familia de Electricidad y Electrónica.

Como responsable de calidad en el Instituto Armeria Eskola  desde el curso 09-10, ha  formado parte de la Red SIG2, liderando el equipo de implantación del SIG en ese centro.

.


Nagore Lozano Zarandona

13-14ko ikasturtean Tknika-ren zati izatera pasa da, “Etengabeko Hobekuntzako Arloan“ kolaboratzaile gisa.

Kalitate-arduraduna da Durangoko Maristak ikastetxean 1999tik.

Agentziako Kalitate Arloaren kolaboratzailea da 2008ko irailetik.

Hobbide berraztertu eta eguneratzen duen taldeko kide da EFQM aldatu zenetik. Hainbat ikaskuntza-komunitateko dinamizatzaile da Hobbide proiektuaren baitan.


Nagore

En el curso 13-14, entra a formar parte del Área de Mejora Continua de Tknika, como colaboradora.

Responsable de calidad de Maristak Durango desde 1999.

Entra a formar parte del Área de la Calidad de la Agencia, con caracter de colaboradora, desde septiembre de 2008.

Forma parte del equipo de revisión y actualización de Hobbide a partir de la modificación de EFQM. Dinamizadora de varias comunidades de aprendizaje dentro del proyecto Hobbide.

Contacto:

 • e-Mail: nlozano@tknika.eus
 • Tel.: 688.800.484

.

Nazaret Ramos Julián

Nazaret13-14ko ikasturtean Tknika-ren zati izatera pasa da, “Etengabeko Hobekuntzako Arloan“ kolaboratzaile gisa.

13-14ko ikasturtean La Salle Berrozpe Ikastetxeko kalitate-arduraduna da 1998. urtetik.

Agentziako Kalitate Arloaren kolaboratzailea da 2008ko irailetik.

Hobbide berraztertu eta eguneratzen duen taldeko kide da EFQM aldatu zenetik.

Investors in People arauaren dinamizatzailea da LHko ikastetxeetan.


Harremanetarako:

 • e-Mail: nramos@tknika.eus
 • Tel.: 615.752.914

En el curso 13-14, entra a formar parte del Área de Mejora Continua de Tknika, como colaboradora.

Responsable de calidad de La Salle Berrozpe Ikastetxea desde 1998.

Entra a formar parte del Área de la Calidad de la Agencia, como colaboradora, desde septiembre de 2008.

Forma parte del equipo de revisión y actualización de Hobbide a partir de la modificación de EFQM. Dinamizadora de la norma Investors in People en los centros de FP.

Utzi zure komentarioa | Deja tu comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s