Etengabeko Hobekuntza

Mejora Continua

HOBBIDE

hobbide-marco

Eredua eta sistema


Euskal Autonomia Erkidegoko Lanbide Heziketako kudeaketa-, autoebaluazio- eta hobekuntza-eredua da HOBBIDE, eta EFQM ereduari buruzko zeharkako ikuspuntua du oinarri.

HOBBIDEren estrategia da gure ereduari edo ispiluari so egitea hobetu ahal izateko. Sistema eta eredua bereizten ditugu. Sistema esaten diogu gure egiteko moduari, eta eredu, berriz, egiteko modu hori hobetzeko erabiltzen dugun erreferentziari. PKS (Prozesu bidezko kudeaketa-sistema) da gure sistema edo KSI (Prozesu bidezko kudeaketa-sistema integratua) eta gure erreferentzia, EFQM.

+ HOBBIDE ARGITALPENAK

El modelo y el sistema


HOBBIDE es el Modelo de Gestión, Autoevaluación y Mejora de la Formación Profesional del País Vasco, basado en una visión transversal de EFQM.

La estrategia HOBBIDE se refiere a nuestro modelo o espejo donde mirarnos para mejorar. Diferenciamos el sistema del modelo. Llamamos sistema a nuestra forma de hacer y denominamos modelo al referente que utilizamos para mejorar esa forma de hacer. Nuestro sistema es el SGP (Sistema de Gestión por Procesos) o bien SIG (Sistema Integrado de Gestión por procesos) y nuestro referente EFQM.

EFQM

+ PUBLICACIONES HOBBIDE

Hobbide – EFQM


HOBBIDE ez da EFQM ereduaren oso desberdina. EFQM eredua aurkezteko beste modu bat baino ez da. Gure PKSrekin lerrokatuta dago, eta prozesuen jabeei lana erraztea, eta gehiago eta hobeto laguntzea du helburu.

Hobbide
erabiltzeak hauek lortzeko balio du:

 • Lanbide Heziketan EFQM eredua ikastetxe gehiagoren artean interpretatzea eta aplikatzea errazteko.
 • Ikastetxeetako kudeaketa-, autoebaluazio- eta hobekuntza-prozesuak errazteko eta homogeneizatzeko.
 • Lanbide Heziketako sistemaren helburuak eta ikastetxeetako helburuak lerrokatzen laguntzeko.
HOBBIDE no es un modelo divergente ni diferente de EFQM. Es tan sólo una manera distinta de presentar el modelo EFQM, alineada con nuestro SGP y orientada a facilitar y ayudar más y mejor a los propietarios de los procesos.

Utilizar Hobbide nos sirve para:

 • Favorecer una interpretación y aplicación más compartida del Modelo EFQM en la Formación Profesional.
 • Facilitar y homogeneizar los procesos de gestión, autoevaluación y mejora de los centros.
 • Ayudar a alinear los objetivos del Sistema de FP y los objetivos de los centros.

.
hobbide-procesos

Prozesuen hobekuntza | La mejora de los procesos


Tknikak ikastetxeei laguntzen die, prozesuetan hobekuntzak egin ditzaten, nahi dituzten helburuak lortze aldera.

Hori dela eta, 2010eko HOBBIDE Autoebaluazioa egin zenetik, zenbait hobekuntza-talde sortu ditugu –praktiken komunitateak–, ikastetxeek eskatuta.

Talde horietan landu ditugu kudeaketaren funtsezko alderdi batzuk, besteak beste:

 • Estrategiaren diseinua eta hedatzea
 • Prozesuen egituraren diseinua eta hedatzea
 • Prozesuen arteko erlazioak
 • Aldaketaren kudeaketa
 • Aliantzen eta kolaboratzaileen kudeaketa.
Desde Tknika apoyamos a los centros para que puedan implantar mejoras en los procesos con el fin último de que alcancen los objetivos que se proponen.

Por ello, desde la Autoevaluación HOBBIDE de 2010 hemos venido creando diferentes equipos de mejora -comunidades de prácticas- , a solicitud de los centros.

Desde ellos hemos abordado aspectos clave de gestión como:

 • Diseño y despliegue de la Estrategia
 • Diseño y Despliegue de la Estructura de Procesos
 • Interrelaciones entre los procesos
 • Gestión del cambio
 • Gestión de las alianzas y las colaboraciones.

.

eHobbide


nueva-cabecera2Kudeaketaren autoebaluazioa ikastetxeek aldizka errazago egin dezaten planteatutako aplikazio bat da, haien estrategia eta planak berrikusi eta gaurkotzeko aukera emango dien informazioa izan dezaten.

eHOBBIDEK bikaintasunaren EFQM eredua (2013ko bertsioa) du oinarri eta haren irizpide, azpiirizpide eta arlo guztiak ditu, Prozesuen Bidezko Kudeaketa Sistemaren (PKS) prozesuak kudeatzeko erapen arabera ordenatuak eta ardatz eta kudeaketa-multzoen arabera banatuak.

eHOBBIDEk autoebaluaziorako sei galdekizun eskaintzen ditu, ikastetxearen arduradunak prozesuaren hasieran egiten duen informazio-kargutik abiatuz pertsonalizatzen direnak eta, era intuitiboan, ebaluatzeko prozesuan zehar gidatzen gaituztenak.

Autoebaluazioa eHOBBIDEREKIN egiteak eskaintzen dio antolaketari “hobekuntzaren ibilbidea“ deritzon txosten bat izateko aukera. Txosten horretan puntu hauek bistaratu ahal dira:

 • ikastetxearen kudeaketa globalaren egoera, EFQM ereduari begira

 • prozesuetarako hobekuntzaren ibilbidea

 • haren puntu indartsu eta ahulak (puntu indartsuak eta hobekuntza-arloak)

Se trata de una aplicación concebida para facilitar a los centros la realización periódica de la Autoevaluación de su gestión, con el fin de que dispongan de información que les permita revisar y actualizar su Estrategia y Planes.

eHOBBIDE se basa en el Modelo EFQM de Excelencia (versión 2013), contiene todos sus criterios, subcriterios y áreas ordenados según las etapas de gestión de los procesos del SGP (Sistema de Gestión por Procesos) y distribuidos por ejes y bloques de gestión.

eHOBBIDE ofrece seis Cuestionarios de Autoevaluación que se personalizan a partir de la carga de Información Inicial que el Responsable del centro realiza al comienzo del proceso y que van guiándonos de manera intuitiva a lo largo del proceso de evaluación.

Gobierno

Realizar la autoevaluación con eHOBBIDE ofrece a la organización disponer de un informe denominado “Ruta de la Mejora” en el que puede visualizar:

 • el estado de la gestión global del centro en relación con el Modelo EFQM

 • la ruta de la mejora para los procesos

 • sus fortalezas y debilidades (puntos fuertes y áreas de mejora)

Utzi zure komentarioa | Deja tu comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s