Etengabeko Hobekuntza

Mejora Continua

Procesos

Prozesuen egitura


Estructura de Procesos

Prozesuen egitura taldeak (EP) helburu hau du: ikastetxeko prozesu bidezko kudeaketa-sistemaren mantentzearekin eta hobekuntzarekin lotutako jarduera guztiak antolatzeko eta sistematizatzeko prozesua diseinatzea eta ezartzea.

Estructura de Procesos


El equipo EP, Estructura de Procesos, tiene como objetivo diseñar e implantar el proceso que permita organizar y sistematizar todas las actividades asociadas al mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión por Procesos del centro.

Etengabeko hobekuntza zikloa

Ikastetxe partaideak | Centros participantes

2011.-2012. ikasturtean, ikastetxe hauek hartu dute parte hobekuntza-talde horretan: Durante el curso 2011-2012, los centros que han participado en este equipo de mejora han sido:

.

Prozesua, bere helburuak eta adierazleak diseinatu eta ezartzeaz gain, hainbat ekarpenen bidez aberastu dute prozesua, hala nola: Además de diseñar e implantar el proceso con sus objetivos e indicadores, lo han enriquecido con aportaciones como:

.

Gida operatiboa | Guía operativa


Txorierriko gida operatiboak, dagokion Hobbide kudeaketa-gaia inspiraziotzat hartu duenak, zehaztasunez azaltzen du zer egin beharko lukeen prozesuen egiturak. La guía operativa de Txorierri que, inspirada en el correspondiente tema de gestión Hobbide, aporta en detalle todo lo que desde Estructura de Procesos debería hacerse.

.

Aldaketa-plana eta galdeketa | Plan de Cambio y Cuestionario


Prozesuen jabeen autonomia-mailari buruzko aldaketa-plana eta galdeketa eman du Elorrietak, prozesu berriaren diseinua eta ezarpena beharrezko baldintzetan egiten dela bermatzeko. El Plan de Cambio y el cuestionario sobre el Grado de Autonomía de los Propietarios de Procesos, que ha aportado Elorrieta para garantizar que el diseño e implantación del nuevo proceso se hace en las condiciones debidas.

.

Urteko plana | Plan Anual


Prozesuen jabeari eta bere taldeari ardurak, jarduerak, zereginak eta dagokion tenporalizazioa ezin hobeto zehaztuta izateko aukera ematen dio Armeriako prozesuaren urteko planak. El Plan Anual del proceso de Armería, que permite al propietario y a su equipo tener perfectamente definidas todas sus responsabilidades, actividades, tareas y su correspondiente temporalización.

.

Adierazleak | Indicadores


Emaitzen eta prozesuen autonomiaren adierazleak

Prozesuaren jabe batek kudeatzaile gisa autonomoa dela egiaztatzeko zer gauza egin behar dituen identifikatzea eta Tolosaldeak emandako emaitzen adierazleak.

Indicadores de resultados y de autonomía de procesos

La identificación de las realizaciones que tiene que ser capaz de llevar a cabo un propietario de proceso para evidenciar que es autónomo como gestor y los indicadores de resultados que ha compartido Tolosaldea.

Gauzak egiteko moduak elkarri azaltzea da benetan aberasgarriena ikastetxeentzat. Sormenaren eta hobekuntzaren alde egiten du aurreko ikastetxeek zer egin duten eta beren hobekuntza-taldekoek zer egin duten jakiteko aukera izateak.


Lan-taldeen zerbitzura jartzen ditugun webguneek, SITES delakoak, lankidetzaren alde egiten dute, bai eta sustatu ere, eta ikastetxeek esker onez hartzen dute lankidetza hori eta balorazio positiboa ematen diote.

Lo que realmente resulta enriquecedor para los centros es comparitr las diferentes maneras de hacer. Poder tener acceso a lo que han hecho los anteriores y a lo que están haciendo los de su propio equipo de mejora favorece la creatividad y la mejora.


El espacio on-line que ponemos al servicio de los equipos de trabajo, las SITES, está favoreciendo y promoviendo un trabajo colaborativo que los centros están agradeciendo y valorando muy positivamente.

Utzi zure komentarioa | Deja tu comentario

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google+ photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google+. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

w

Conectando a %s